Handelsbetingelser

Den Danske Fabriks handelsbetingelser for private på GreenShield.dk

Bestilling

Du vælger de varer, du vil købe, og lægger dem i ”indkøbskurven”. Du kan helt frem til selve købet (”Gennemfør køb”) rette indholdet af indkøbskurven, og du kan løbende tjekke indholdet samt prisen for varerne.

Når du gennemfører en bestilling, vil du automatisk modtage en kvittering for vores modtagelse af din bestilling. Din bestilling bliver først bekræftet, når vi har kontrolleret, at vi har alle varerne på vores lager. Vi sender dig en ordrebekræftelse, når vi har dine varer på lager. Vær opmærksom på, at bestillingskvitteringen ikke en juridisk bindende ordrebekræftelse. Der er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelsen af din bestilling. Vi forbeholder os ret til at annullere bestillingen som følge af udsolgte varer, tastefejl, tekniske problemer, leveringssvigt og force majeure-begivenheder.

Når varerne er klar til afsendelse vil du modtage en ordrebekræftelse med oplysninger om din ordre samt returret, fortrydelsesret og reklamationsret. Vi trækker selvfølgelig først pengene for din bestilling, når vi afsender varerne (din ordre).

Priser

Alle priser er gældende udsalgspriser inkl. moms, således som de fremgår af vores hjemmeside GreenShield.dk.

Betaling

Betaling foregår med følgende kort: VISA/Dankort, VISA, VISA Electron, MasterCard/Eurocard, og MobilePay

Levering

Leveringstiden fremgår af din ordrebekræftelse. Vi leverer normalt indenfor 1-3 dage.

Leveringsformen er med kurer (GLS) til din adresse.

I tilfælde af forsinkelser, f.eks. fordi en vare er udsolgt eller i restordre, vil du blive informeret via e-mail eller pr. telefon (sms).

Fortrydelsesret

Som forbruger har du ret til at fortryde dit uden begrundelse indenfor 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du får varen i fysisk besiddelse. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Undtagelser: Der ydes ingen fortrydelsesret, såfremt du har brudt plomberingen, da vores varer ikke kan genbruges/gensælges, hvis de ikke er i ubrudte indpakninger.

Sådan udnytter du fortrydelsesretten: Hvis du fortryder, skal du give os besked herom. Du kan f.eks. sende et brev eller en e-mail, hvor du oplyser, at du fortryder til GreenShield ApS, Hauge Møllevej 4, 3550 Slangerup, telefonnummer 50800090 og mailadresse info@dendanskefabrik.com.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender meddelelses om, at du vil fortryde købet, inden fortrydelsesfristens udløb.

Returnering af varen: Hvis du fortryder købet, skal varerne returneres til:

Den Danske Fabrik ApS

Hauge Møllevej 4
3550 Slangerup

Returnerings-omkostninger: Du skal selv betale for returnering af varerne.

Returnering skal ske uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har meddelt os at du ønsker at fortryde dit køb. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Ved returnering skal du sørge for at varerne er forsvarligt indpakket. Du har selv ansvaret for varerne, indtil vi modtager dem. Gem derfor altid postkvittering samt evt. ”track- and trace-nummer”.

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen eller anden dokumentation for dit køb.

Tilbagebetaling

Når du fortryder dit køb, refunderer vi alle de betalinger vi har modtaget fra dig, herunder eventuelle leveringsomkostninger. Leveringsomkostninger tilbagebetales kun, hvis du fortryder hele din ordre.

Vi tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse. Vi kan dog tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller til du har fremsendt dokumentation for, at varerne er returneret.

Vi gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkelig har indvilget i en anden betalingsform. Under alle omstændigheder pålægges du ingen gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Reklamation – hvis der er noget galt med varen

Dit køb er omfattet af Købeloven.

Købelovens mangelsregler finder anvendelse. Det betyder at du har 2 års reklamationsret (ikke garanti) og kan klage over fejl og mangler ved produkter, som du har købt hos os. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er altid en forudsætning, at det ikke er fejlagtig brug af produktet, eller anden skadevoldende adfærd, som har ført til fejl eller mangler.

Du skal reklamere inden ”rimelig tid” efter, at du har konstateret manglen ved det købte. Hvis du reklamerer indenfor 30 dage efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Ved reklamation bedes du i første omgang kontakte os pr. e-mail med henblik på en vurdering af, om den defekte vare skal ombyttes eller andet skal foretages.

Er reklamationen berettiget refunderer vi dig også dine (rimelige) fragtomkostninger.

Varen skal altid returneres i forsvarlig emballage. Husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Varen skal sendes til:

Den Danske Fabrik ApS

Hauge Møllevej 4
3550 Slangerup

Mærket: Returvare og ordrenummer_______

Force majeure

Den Danske Fabrik er ansvarsfri i tilfælde af force majeure, forudsat at vi giver dig meddelelse om begivenhedens indtræden og varighed. Du skal tåle udskydelse af leverancen som følge af force majeure i op til tre måneder. Ved force majeure forstås forhold som er udenfor GreenShield’s kontrol og som vi ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse - bl.a., men ikke begrænset hertil, usædvanlige naturforhold, krig, omfattende uroligheder eller folkelig opstand, terror, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, brand, hærværk, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, generel vareknaphed, pandemier, restriktioner på drivkraft og mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører.

Persondatapolitik

Der henvises til afsnittet ”Persondatapolitik” på hjemmesiden.

Cookies-politik

Der henvises til afsnittet ”Cookie-politik” på hjemmesiden.

Oplysninger om klagemuligheder

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte os pr. e-mail på info@dendanskefabrik.com.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Nævnenes Hus

Toldboden 2
8800 Viborg

naevneneshus.dk

Hvis du har bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse info@dendanskefabrik.com.

Version

Dette er version 1.1 af GreenShield’s handelsbetingelser dateret 22 november 2021.